Cấu Trúc Và Cách Dùng Của So Sánh Nhất Trong Tiếng Anh

So sánh nhất trong tiếng Anh (superlative) là dạng cấu trúc ngữ pháp được sử dụng rất phổ biến được áp dụng thường ngày và trong văn phong giao tiếp. So sánh nhất giúp bạn nhắc tới và nhấn mạnh vào sự vật, sự việc được đề cập tới. Vậy cấu trúc và cách dùng của so sánh nhất trong tiếng Anh như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé!

Trong tiếng Anh, để so sánh chúng ta có 3 cách: so sánh hơn, so sánh bằng và so sánh nhất. Tuy nhiên, không phải sinh viên ngành Cao đẳng tiếng Anh nào cũng có thể nắm rõ cấu trúc cũng như cách sử dụng của các loại so sánh này. Bài viết hôm nay, trường Cao đẳng Quốc tế TPHCM sẽ tổng hợp đầy đủ tất cả các cấu trúc về so sánh nhất, cách nhận diện và trường hợp sử dụng để các bạn nắm được nhé!

Nội dung tóm tắt

Khái niệm so sánh nhất trong tiếng Anh

Khái niệm so sánh nhất trong tiếng Anh
Khái niệm so sánh nhất trong tiếng Anh

So sánh nhất là dạng so sánh sử dụng đối với người và vật để chỉ đối tượng đó có tính chất khác biệt nhất so với các đối tượng trong cùng một nhóm (ít nhất là 3 đối tượng).

Cấu trúc so sánh nhất trong tiếng Anh

Cấu trúc so sánh nhất trong tiếng Anh
Cấu trúc so sánh nhất trong tiếng Anh
 • Tính từ ngắn: S + V + the + adj + EST ….

Ví dụ:

This skirt is the cheapest in the shop. (Chân váy này giá rẻ nhất tại cửa hàng.)

 • Tính từ dài: S + V + the MOST + adj ….

Ví dụ:

Lan is the most intelligent in her class. (Lan là người thông minh nhất lớp.)

 • So sánh kém nhất: S + V + the least + Tính từ/Trạng từ + Noun/ Pronoun/ Clause

Ví dụ:

Her ideas were the least practical suggestions. (Những ý tưởng của cô ấy là những gợi ý kém thực tế nhất.)

Cách nhận diện so sánh nhất trong tiếng Anh

Để nhận diện So sánh nhất, chúng ta sẽ thấy tính từ hoặc trạng từ của câu đó sẽ thay đổi. Cụ thể chúng thường sẽ có thêm đuôi -est. Các tính từ hoặc trạng từ khi đứng trong một câu so sánh nhất sẽ đi kèm với ‘the’.

Ví dụ:

Trường hợp theo quy tắc: Đối với tính từ ngắn, đa phần 1-2 âm tiết, khi đem so sánh nhất sẽ được thêm hậu tố -est vào cuối từ.

 • The smallest
 • The fastest
 • The coolest
 • The greatest

Tuy nhiên, cũng có các trường hợp khác bất quy tắc như:

 • The cutest các từ có chữ cái tận cùng là -e, thì sẽ chỉ cần thêm -st để tạo đuôi -est.
 • The tiniest các từ có chữ cái tận cùng là -y, thì sẽ chuyển thành -i, thêm -est để tạo thành -iest.
 • The best/the worst đây là dạng so sánh nhất đặc biệt của hai từ good và bad.

Cách dùng của so sánh nhất trong tiếng Anh

Cách dùng của so sánh nhất trong tiếng Anh
Cách dùng của so sánh nhất trong tiếng Anh

Trong trường hợp bình thường, khi sử dụng so sánh nhất, ‘the’ sẽ thường đi kèm ở phía trước bởi vì chỉ có một người hoặc vật là có tính chất này mà ta đang nói tới.

Ví dụ:

 • Khi giáo viên hỏi:

– Who’s the tallest student in our class? I need your help in the library.

Lúc này tất cả mọi người sẽ đổ dồn ánh mắt về 1 bạn duy nhất, bạn ấy sẽ đứng lên và đi theo cô giáo.

– I am the tallest guy in my class. How may I help?

 • Khi một vật hoặc người thuộc sở hữu (đối với những trường hợp chúng ta nói đến sự ‘sở hữu’), ‘the’ sẽ được thay bằng các đại từ sở hữu (my, your, his, her, ect).

Ví dụ:

– Who is your best friend?

– Phuc is my best friend. He’s my most intelligent friend that I know.

 • Lược bỏ ‘the’ – khi ở cuối mệnh đề là tính từ so sánh nhất mà không phải danh từ, chúng ta có thể giữ lại hoặc bỏ ‘the’ đi mà không gây ảnh hưởng về nghĩa.

Ví dụ:

– Thank you for helping me. You’re (the) best.

– I am (the) slowest when making orders at a restaurant.

 • Việc lược bỏ ‘the’ cũng có thể tương tự khi sử dụng với trạng từ.

Ví dụ:

– Mother knows (the) best.

– Hung swims (the) fastest.

– What I love (the) most about the show Friends is its hilarity.

 • Đôi khi chúng ta so sánh một thứ trong một thời điểm hoặc tình huống với chính nó trong các tình huống hoặc thời điểm khác (đã xác định vì ngữ cảnh rất dễ suy luận), cách dùng như thế này sẽ thường không có ‘the’ và không có danh từ đi theo sau. Nếu có ‘the’, chúng ta đang so sánh giữa các đối tượng khác nhau.

Ví dụ:

– I am most productive in the morning. (So với các thời điểm khác như chiều hay tối – đã xác định vì chúng là các thời điểm trong ngày).

– I am the earliest to go to work in the morning. (So với những nhân viên khác trong công ty).

 • Mở rộng: Bên cạnh hậu tố -est, the most/least cũng được sử dụng khi so sánh nhất. Các trạng từ này sẽ được sử dụng khi các tính từ hoặc trạng từ mà nó bổ nghĩa dài hơn, từ 2 âm tiết trở lên.

Ví dụ:

 • Trường hợp bình thường:

– You’re the first person to wish me a happy birthday. That’s so nice of you.

– Fish and chips is the least favorite dish of mine. What’s yours?

– This is the most amazing dish I have ever tasted. You’re a really good cook.

 • Trường hợp giản lược ‘the’:

– Manny and Leon are (the) most handsome. (Chứ không phải: Manny and Leon are most handsome boys in our class)

– Of all the languages I can speak, English is the one that I can speak (the) most confidently and fluently.

– This view is (the) most beautiful. (Chứ không phải: this view is most beautiful one I have had during the trip)

Trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết về cấu trúc và cách dùng của so sánh nhất trong tiếng Anh. Hy vọng qua bài viết, bạn sẽ nắm vững các cấu trúc của so sánh hơn nhất trong tiếng Anh. Sau khi đã nắm chắc được cấu trúc, hãy làm nhiều bài tập để có thể sử dụng thành thạo cấu trúc so sánh này nhé!

Rate this post

About The Author